ADORO PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Prekių įsigijimo internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos teikiant užsakymą UAB „Prekybos investicijų grupė“, įmonės kodas 305905498, registracijos adresas Miško g. 23, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje – http://www.adoro.lt  

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje http://www.adoro.lt , patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis, ir turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje. 

1.3 Sutarties įvykdymui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

2.  Prekių užsakymas – sutarties sudarymas

2.1 Pirkti internetinėje parduotuvėje gali visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės taip pat nepilnamečiai nuo 14 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, arba jeigu jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Pirkėjas, garantuoja, kad atitinka šias sąlygas.

2.2 Pirkėjas, apsilankęs internetinėje parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymo krepšelis.

2.3 Prieš patvirtindamas prekių krepšelį, Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jame nurodytos tik jo norimos įsigyti prekės ir duomenys yra teisingi.

2.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui jo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu arba prekių užsakymo paskyroje atsiunčia patvirtinimą, kad prekių užsakymas yra patvirtintas ir Pirkėjas atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.

2.5 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

2.6 Pardavėjas turi teisę laikyti pirkimo-pardavimo sutartį nesudaryta, jei Pirkėjas nenurodo reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną apmokėjimą arba dėl kitų Taisyklėse nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

2.7 Pirkėjas pilnai atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą.

2.8 Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais, kuris atsako už atliekamus veiksmus, panaudojant jo prisijungimo duomenis.

3.  Prekių kaina ir atsiskaitymas

3.1 Internetinėje parduotuvėje nurodyta galutinė prekės kaina be pristatymo mokesčio, kurį moka Pirkėjas. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai. Jei pristatant prekes į užsienį, taikomas muito ar kitoks mokestis, jį apmoka Pirkėjas.

3.2 Tiksli prekių kaina, pristatymo kaina ir numatomas pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.

3.3 Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes per Paysera sistemą.

3.4 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti patvirtintą užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Jeigu Pirkėjas pilnai neapmoka užsakymo per nurodytą laiką, laikoma, kad Pirkėjas užsakymo atsisakė ir užsakymas atšaukiamas nesiunčiant Pirkėjui atskiro pranešimo.

4. Prekių pristatymas

4.1 Prekės Pirkėjui nurodytu adresu išsiunčiamos per internetinėje parduotuvėje www.adoro.lt nurodytą laiką po pilno apmokėjimo už Prekes ir siuntimo išlaidas gavimo į Pardavėjo sąskaitą.

4.2 Įprastai siunta Pirkėją pasiekia per 1-2 (vieną-dvi) darbo dienas Lietuvoje, per 2-7 (dvi-septynias) darbo dienas užsienyje nuo prekės išsiuntimo. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo pristatymo terminą.

4.3 Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už pavėluotą prekių pristatymą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatytos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, siuntą pristatančių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

4.4 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Pardavėjas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo.

4.5 Pirkėjui nurodžius klaidingą ar neišsamų prekių pristatymo adresą ar neatsiėmus prekių iš siuntimo paslaugą teikiančio asmens per maksimalų siuntos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo sumokėti papildomas Pardavėjo išlaidas už siuntos grąžinimą bei pakartotinį prekių išsiuntimą Pirkėjo patikslintu adresu.

4.6 Pristačius prekę Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo patikrinti prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę (akivaizdžius trūkumus) ir asortimentą. Nustačius prekių siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai raštu pažymėti siuntinį pristačiusiam asmeniui prekių siuntos priėmimo dokumente arba atsisakyti priimti siuntą. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją ir pateikti pažeistos siuntos ir/ar prekės foto nuotraukas. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės, ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) prekių siuntos turi teisę nepriimti. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus prekių siuntą ir pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis ir asortimentas atitinka užsakymo sąlygas, prekės neturi akivaizdžių trūkumų.

4.7 Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo atsisakymo momento. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.